Menu

Oferujemy korzystne formy zawierania umów przeglądów okresowych konserwacyjno-serwisowych po upływie okresu gwarancji oraz umów serwisowych obowiązujących dla przedłużonych terminów gwarancyjnych.

Umowa serwisowa przewiduje cykliczne przeglądy urządzeń objętych umową, połączone z regulacjami, drobnymi naprawami przywracającymi produktom właściwe cechy i parametry użytkowe, a przede wszystkim raportowanie. Dzięki raportowi użytkownik uzyskuje wiedzę o wykonanych czynnościach, realnym stanie technicznym urządzeń, konieczności wykonania określonych napraw natychmiastowych lub w przyszłości. Składana jest w takim przypadku oferta naprawy. Dla bram garażowych, ogrodzeniowych na posesjach prywatnych mamy określone stawki, natomiast firmy i klientów instytucjonalnych wyceniamy indywidualnie w zależności od wymiarów bram, ich ilości, itp.

Zapytania proszę kierować pod poniższe adresy e-mailowe:

Dział serwisu:

serwis.klient.prywatny@klyk.pl

serwis.przemysł@klyk.pl

przeglądy.okresowe@klyk.pl