Menu

alert

Przy projektowaniu ogrodzenia powinno się uwzględnić kilka podstawowych zasad zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.


  1. Poprawnie wytyczone ogrodzenie przebiega zgodnie z granicami naszej Działki, jednak nie może ich przekraczać. Aby prawidłowo wyznaczyć linię ogrodzenia należy skorzystać z usług geodety.
  2. Bramy w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz Działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
  3. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, dlatego zabronione jest umieszczanie na wysokości mniejszej niż 1,8 m drutu kolczastego czy tłuczonego szkła oraz innych ostro zakończonych elementów.
  4. Szerokość światła wjazdu bramy powinna wynosić co najmniej 2,4 m, a szerokość furtki co najmniej 0,9m.
  5. Ogrodzenie powinno być ażurowe, co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu, chyba, że konieczność budowy ogrodzenia innego wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo wymagań ochrony akustycznej lub warunków użytkowania Działki.